bao ve moi truong
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN - BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TỈNH KHÁNH HÒA
(Từ ngày 24/06/2024 đến ngày 01/07/2024)
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
24/06/2024
14:00 Họp hội đồng xét nâng bậc lương Hội đồng xét nâng bậc lương Phòng họp BGĐ
15:00 Tập huấn trực tuyến về việc ban hành và tập huấn tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh đái tháo đường típ 1 ở trẻ em và thanh thiếu niên” Bs. Đức, Bs. Bình, Bs. Cường, Bs. Chi Phòng họp Cục Quản lý khám chữa bệnh
07:15 - 16:30 Trực lãnh đạo Ds Tuyến Bệnh viện Ung bướu
09:30 Họp thống nhất số liệu đề án dịch vụ cho thuê tài sản công Bs Quân, Ds Tuyến, TCHC, TCKT, KHTH Phòng họp BGĐ
Thứ ba
25/06/2024
14:00 Họp hội đồng khoa học Hội đồng khoa học Phòng họp BGĐ
07:15 - 16:30 Trực lãnh đạo Bs Vũ Bệnh viện Ung bướu
08:00 Giám sát KSNK theo KH Số: 173/KH-BVUB - Bộ phận giám sát khoa KSNK
- Thành viên mạng lưới KSNK thuộc khoa CĐHATDCN và khoa GPB
Khoa CĐHATDCN và khoa GPB Khoa KSNK
09:00 Kiểm tra hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện Giao thông vận tải Nha Trang. CN Chửng, đại diện P TCKT và TCHC Bệnh viện Giao thông vận tải Nha Trang Sở Y tế
Thứ tư
26/06/2024
14:00 Họp Ban chỉ đạo CCHC Ban chỉ đạo CCHC Phòng họp BGĐ
15:00 Hội chẩn phẫu thuật Lãnh đạo BV, Trưởng khoa Ngoại Tổng quát, Phẫu thuật viên, BS gây mê. Phòng giao ban khoa Ngoại TQ Lãnh đạo BV
07:15 - 16:30 Trực lãnh đạo Ds Tuyến Bệnh viện Ung bướu
07:30 Hội chẩn phẫu thuật Lãnh đạo BV, Trưởng khoa Ngoại đầu cổ và tuyến vú, Phẫu thuật viên, BS gây mê. Phòng Hành chính khoa Ngoại đầu cổ và tuyến vú Lãnh đạo BV
08:00 Tham dự tập huấn công tác bảo vệ môi trường, quản lý chất thải trong cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024 CN Hòa Hội trường tầng 5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa
10:30 Giao ban Điều dưỡng trưởng hàng tuần BGĐ, LĐ các phòng, Phụ trách điều dưỡng các khoa, IT, Thư ký: P. Điều dưỡng Phòng họp BGĐ
Thứ năm
27/06/2024
14:00 Sinh hoạt Chi bộ Các đồng chí Đảng viên Phòng họp Bí thư Chi bộ
07:15 - 16:30 Trực lãnh đạo Bs Quân Bệnh viện Ung bướu
10:30 Họp bình đơn thuốc Phòng họp Lãnh đạo BV

Thứ hai (24/06/2024)

14:00:
Nội dung : Họp hội đồng xét nâng bậc lương
Thành phần : Hội đồng xét nâng bậc lương
Địa điểm : Phòng họp
Chủ trì : BGĐ
15:00:
Nội dung : Tập huấn trực tuyến về việc ban hành và tập huấn tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh đái tháo đường típ 1 ở trẻ em và thanh thiếu niên”
Thành phần : Bs. Đức, Bs. Bình, Bs. Cường, Bs. Chi
Địa điểm : Phòng họp
Chủ trì : Cục Quản lý khám chữa bệnh
07:15 - 16:30:
Nội dung : Trực lãnh đạo
Thành phần : Ds Tuyến
Địa điểm : Bệnh viện Ung bướu
Chủ trì :
09:30:
Nội dung : Họp thống nhất số liệu đề án dịch vụ cho thuê tài sản công
Thành phần : Bs Quân, Ds Tuyến, TCHC, TCKT, KHTH
Địa điểm : Phòng họp
Chủ trì : BGĐ

Thứ ba (25/06/2024)

14:00:
Nội dung : Họp hội đồng khoa học
Thành phần : Hội đồng khoa học
Địa điểm : Phòng họp
Chủ trì : BGĐ
07:15 - 16:30:
Nội dung : Trực lãnh đạo
Thành phần : Bs Vũ
Địa điểm : Bệnh viện Ung bướu
Chủ trì :
08:00:
Nội dung : Giám sát KSNK theo KH Số: 173/KH-BVUB
Thành phần : - Bộ phận giám sát khoa KSNK
- Thành viên mạng lưới KSNK thuộc khoa CĐHATDCN và khoa GPB
Địa điểm : Khoa CĐHATDCN và khoa GPB
Chủ trì : Khoa KSNK
09:00:
Nội dung : Kiểm tra hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện Giao thông vận tải Nha Trang.
Thành phần : CN Chửng, đại diện P TCKT và TCHC
Địa điểm : Bệnh viện Giao thông vận tải Nha Trang
Chủ trì : Sở Y tế

Thứ tư (26/06/2024)

14:00:
Nội dung : Họp Ban chỉ đạo CCHC
Thành phần : Ban chỉ đạo CCHC
Địa điểm : Phòng họp
Chủ trì : BGĐ
15:00:
Nội dung : Hội chẩn phẫu thuật
Thành phần : Lãnh đạo BV, Trưởng khoa Ngoại Tổng quát, Phẫu thuật viên, BS gây mê.
Địa điểm : Phòng giao ban khoa Ngoại TQ
Chủ trì : Lãnh đạo BV
07:15 - 16:30:
Nội dung : Trực lãnh đạo
Thành phần : Ds Tuyến
Địa điểm : Bệnh viện Ung bướu
Chủ trì :
07:30:
Nội dung : Hội chẩn phẫu thuật
Thành phần : Lãnh đạo BV, Trưởng khoa Ngoại đầu cổ và tuyến vú, Phẫu thuật viên, BS gây mê.
Địa điểm : Phòng Hành chính khoa Ngoại đầu cổ và tuyến vú
Chủ trì : Lãnh đạo BV
08:00:
Nội dung : Tham dự tập huấn công tác bảo vệ môi trường, quản lý chất thải trong cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024
Thành phần : CN Hòa
Địa điểm : Hội trường tầng 5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa
Chủ trì : Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa
10:30:
Nội dung : Giao ban Điều dưỡng trưởng hàng tuần
Thành phần : BGĐ, LĐ các phòng, Phụ trách điều dưỡng các khoa, IT, Thư ký: P. Điều dưỡng
Địa điểm : Phòng họp
Chủ trì : BGĐ

Thứ năm (27/06/2024)

14:00:
Nội dung : Sinh hoạt Chi bộ
Thành phần : Các đồng chí Đảng viên
Địa điểm : Phòng họp
Chủ trì : Bí thư Chi bộ
07:15 - 16:30:
Nội dung : Trực lãnh đạo
Thành phần : Bs Quân
Địa điểm : Bệnh viện Ung bướu
Chủ trì :
10:30:
Nội dung : Họp bình đơn thuốc
Thành phần :
Địa điểm : Phòng họp
Chủ trì : Lãnh đạo BV
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây